Naše PR služby

PR servis
Vypracujeme Vám na mieru šitú komunikačnú stratégiu s efektívnym využitím všetkých komunikačných nástrojov. Prostredníctvom tradičných media relations, digitálneho PR alebo eventov ponúkame efektívnu kombináciu offline a online PR stratégií s cieľom rozprúdiť konverzáciu a budovať nielen reputáciu klienta, ale aj jeho značku. Na Vašu prezentáciu využívame celé spektrum médií s cieľom priamo zacieliť komunikovaný produkt.

Reklama
Či potrebujete jeden banner alebo multimediálnu kampaň, ponúkneme Vám kreatívne riešenia a naplánujeme mediálnu kampaň tak, aby sme splnili Vaše najvyššie očakávania

Mediálne tréningy
Spolu s odborníkmi zdokonaľujeme a školíme Vaše vystupovanie pred médiami.

Krízový manažment
Spolu s Vami analyzujeme riziká a v prípade, že krízová situácia nastala, pracujeme na jej riešení 24 hodín denne.

Interná komunikácia
Vypracujeme a nastavíme vám stratégiu efektívneho nastavenia vnútrofiremnej komunikácie.

Sponzoring a CSR
Dokresľujeme komplexný obraz firmy podporou aktivít spoločenskej zodpovednosti.

Special events
Pripravujeme a realizujeme všetky typy eventov od formálnych tlačových konferencií, cez neformálne stretnutia až po originálne podujatia a kreatívne výstavy.

Branding
Pri uvádzaní nového alebo už existujúceho produktu na trh vytvoríme spolu s Vami hodnotu značky, ktorá je orientovaná na zákazníka. Navrhneme strategické a kreatívne smernice.

Publishing
Pripravíme vám firemné tlačové materiály od newslettrov cez katalógy, brožúry až po časopisy spolu s grafickým a ideovým návrhom inzercie alebo reklamy.

Marketingová stratégia
Navrhneme Vám marketingový plán alebo poradíme v špecifickej oblasti s cieľom naplnenia Vašich cieľov. Navrhneme Vám na mieru šité riešenia – počnúc konceptom stratégie, až po jej samotnú realizáciu. Využívame ako online, offline multimediálne kampane, tak aj jednoduchý banner.

Webstránka
Pri tvorbe webových stránok zabezpečujeme ako kreatívny a obsahový návrh, tak aj jej naprogramovanie. Uprednostňujeme webstránky, ktoré sú ľahko dostupné a orientované na zákazníka, s cieľom splniť očakávané obchodné zámery.